SamtaleTerapi

Samtale Terapi

SamtaleTerapi er et samtaleforløb, hvor vi arbejder med dine individuelle problematikker, behov og mønstre. Igennem samtalen vil du opleve at få større viden og forståelse af dig selv, din måde at tackle forskellige livssituationer på, hvordan du indgår i relationer og træffer valg. Din øgede indsigt og forståelse vil give dig frihed til og mulighed for at handle anderledes, så dit liv bliver, som du gerne vil, at det skal være.

Terapi kan være noget for dig, hvis du:

Har vanskeligt ved at håndtere tilværelse

Føler dig tom, og ikke ved, hvad du vil med dit liv

Har svært ved at mærke dine følelser

Har et lavt selvværd, og mangler troen på dig selv

Ikke synes, at du slår til eller er god nok

Har travlt med at gøre andre tilpas, eller har brug for, at andre er tilfreds med dig – før du selv kan være det

Målet med terapi er at komme til at tage ansvar for eget liv, og derfra at kunne gribe efter det, du ønsker i livet. Du er hovedpersonen i et terapeutisk forløb. Terapien foregår i dit tempo og former sig som regelmæssige samtaler over en kortere eller længere periode.

Der vil både være mulighed for at arbejde med mere grundlæggende og dybdegående, problemstillinger.

Det er helt og holdent dit rum til at sætte fokus på det, du mener er relevant for dig.

I Terapien bliver der taget udgangspunkt i din givne situation. Der vil være mulighed for at udforske din problemstilling i dit eget tempo.

Terapien vil blandt andet bidrage til at

Tydeliggøre fastlåste handle-og tankemønstre og hermed ændre dem.

Du lærer at tackle, acceptere og forenes med dine følelser – også de svære

Du kan finde ressourcer til at skabe forandring.

Fokusere på nuet, i stedet for fortids hændelser og fremtids bekymringer.

Jeg arbejder ikke ud fra en specifik retning eller metode, da jeg mener at det er vigtigt at tilpasse terapien og dermed tilgangen til den enkelte.

Formålet med terapien er, at du skal kunne komme videre på egen hånd og dermed slippe terapeuten, når du igen føler at du er klar til at mestre hverdagen på egen hånd. Derfor er det vigtigt

for mig, at det ikke er mig der kommer med alle svarene, men i stedet guider dig til selv at finde dem. Ved at tydeliggøre og sætte fokus tanke-og handlemønstre, adfærd, her hjælper jeg dig til at du kan se din problemstilling fra en ny vinkel, hvorefter vi i fællesskab finder en løsning og nye handlemuligheder, der er tro mod dig.

Varigheden af et terapiforløb varierer meget, alt efter problemstilling. Vigtigst af alt er, at du er motiveret for at arbejde med dig selv, da motivationen til forandring, er altafgørende for, om forandringen finder sted.

Den form for samtaleterapi som filosofien kan byde på, er som en lysning i skoven. En sted hvor lyset når ned til skovbunden, og vinden står næsten stille. Hvor man kan få overblik over vejen bagud, tag bestik af ens situation, og bedre overskue vejen frem.