Tarot

Tarot

De første tarotkort dukkede op i middelalderens Europa i det 15 årh. og frem til nutiden blev kortene desuden benyttet til spådomskunst af mystikere og okkultister.

Tarot er sjælens spejl.

Når vi betragter vor ydre virkelighed bruger vi et spejl - på den måde kan vi bruge tarot kortenes symboler som spejl til at betagte vor indre virkelighed.

Tarottens billeder og symboler kan beskrive vores sjællige tilstand - hvordan vi virkelig har det - som et spejl der reflektere og gengiver uden at dømme.

Det kort vi trækker vores spørgsmål på, reflektere vores svar på en neutral og objektiv måde, vi kan stille spørgsmål til kortene om alt hvad vi har på hjertet - karrierer, økonomi, familie, helbred, og kærlighed - hvor vi er lige her i vores nutid - fortid og fremtid.

Ved at lade kortene vejlede os, kan vi igennem symbolerne få større selvindsigt, så vi kan se nye muligheder for os selv, se nye synsvinkler og få inspiration til at gå videre med vores mål og ønsker vi har sat os i vores liv.