Sjælens Univers

Holistisk Krop Sind Ånd

GestaltTerapi & DrømmeTydning

GestaltTerapi

Gestaltterapi er en nyere terapiform, der er udviklet i slutningen af 1940'erne i europa og USA New York, og grundlagt af Fritz Perls. Det overordnede menneskesyn er det eksistentialistiske, der blandt andet har fokus på ansvar.

 

Gestaltterapien er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der styrker den enkelte i at opleve sig selv som et unikt, levende og ansvarsbevidst væsen.

 

Gestaltterapiens metode er enkel og virkningsfuld, en fremadrettet proces, der eksempelvis stiller spørgsmål som: "Hvad sker der?" - "Hvad mærker du?" - "Hvad ønsker du?" - "Hvad undgår du?"

 

Gestaltterapiens psykodramatiske metode hjælper med til at synliggøre, forstå og integrere menneskets ubevidste sider, som f.eks. viser sig gennem drømme, fantasier, følelser og i forskellige kropslige spændingstilstande.

 

Gestaltterapien er holistisk, dvs. at vi ser mennesket som en helhed så udover at arbejde kognitivt med tanker, adfærd og handlemønstre, så er der også fokus på hvad du ser, hører, mærker og sanser kropsligt. Det viser sig at ved at indrage kroppen og dine egne sansninger, bliver effekten af psykoterapien bedre og med større sandsynlighed varig, en ændring for livet. Dvs. at når du senere i livet står i en ny krise som truer med at vælte dig, og som tidligere i livet slog dig ud, så er du nu bedre rustet til at klare de nye udfordringer med din nyerhvervede indsigt og viden om dig selv.

 

Det kan være en rigtig god idè at lave en kombi med evt. Reiki healing eller Healingsmassage

DrømmeTydning

DrømmeTydning

Drømmetydning handler om tolkningen af drømme, og er specielt blevet kendt gennem Sigmund Freuds psykoanalyse og Carl Gustav Jungs dybdepsykologi. Freud kaldte drømme for 'Kongevejen til det ubevidste'.

 

Kort sagt kan man sige, at Freuds drømmearbejde koncentrerede sig om forståelsen af drømmenes bagudrettede tolkning set i relation til dagrest og oplevelser i barndommen, mens Jungs tolkning drejede sig om drømmenes mening for fremtiden.

 

 

Arbejdet med drømme udgør et helt unikt redskab i ethvert udviklingsforløb –
jeg arbejder med drømme ud fra en række forskellige teorier, både de klassiske som Freud og Jung og nyere som gestaltterapi og intuitiv drømmetydning.

 

Hvad siger Freud & Jung om drømmene

Freud og Jung sagde om drømmene, at de kunne havde et kompensativt forhold til virkeligheden. Dvs. at drømmene har en afbalancerende og selvhealende funktion i psyken. Det er blevet bevidst, at hvis et menneske ikke får lov at drømme, bryder dets "jeg" sammen til sidst. Derfor er det nødvendigt for alle mennesker at drømme. Drømmene bliver ofte udløst af, hvis noget har berørt os i dagligdagen, der ofte har forbindelse til hændelser i fortiden, nutiden og endda fremtiden. Ved at bruge informationerne fra drømmene kan vi udvikle os i den rigtige retning.

 

Derfor er drømmene gode at bruge i forhold til livet, da livet spejler sig ind i vores drømme på alle planer. Jung sagde desuden, at drømmene er kongevejen til Selvet.

 

Drømmene har en spejlende funktion, som viser, hvad der sker i vores psyke og krop på et dybere plan.

Alt hvad du drømmer, omhandler dig selv i 95% af alle drømme.

 

Hvad er formålet med at bruge drømmene som udviklingsvej.
Formålet med at arbejde seriøst med drømmene er, at befri bundet psykisk energi i det ubevidste igennem en bevidstgørelsesproces. Dette foregår igennem arbejdet med "skyggen", "modsatkønnetheden" 

Pris:

55 min 700 kr.